Korporacija GT
Getelit
Kontaktai

UAB "Getelit"

Korporacija "GT" jungia mokslines gamybines, projektavimo ir statybos firmas, kurios jau daugiau nei 10 metų dirba jūrinių hidrotechninių statinių ir įrenginių projektavimo, statybos, remonto ir aptarnavimo srityje.
Metodai ir speciali įranga yra Korporacijos intelektualinė nuosavybė ir saugomi patentų. Technologijos remiasi nuosavais moksliniais gamybiniais patobulinimais ir yra patvirtintos dešimtmete praktika. Visos naudojamos medžiagos yra kruopščiai parinktos ir išbandytos, turi tarptautinius higienos sertifikatus.

Pagrindinės Korporacijos “GT” veiklos kryptys yra:

- MOKSLINĖS-TECHNINĖS EKSPERTIZĖS IR JŪRINIŲ HIDROTECHNINIŲ ĮRENGINIŲ PROJEKTAVIMAS

- JŪRŲ HIDROTECHNINIŲ ĮRENGINIŲ REMONTAS IR REKONSTRUKCIJA

 • Kiauryminio tipo įrengimų polių pagrindo remontas
 • Bolverkų remontas ir rekonstrukcija
 • Gravitacinio tipo įrenginių remontas
 • Plaukiojančių dokų remontas
 • Švyturių ir ženklų remontas, rekonstrukcija ir restauracija
- GAMTOS APSAUGOS PRIEMONĖS
 • Krantinių ir akvatorijų nuvalymas nuo užteršimo naftos produktais
 • Grunto, užteršto naftos produktais, perdirbimas ir utilizacija
- NAUJA STATYBA
 • Jachtų uosto statyba ir įrengimas
 • Keltų perkėlos kranto kompleksų statyba ir aprūpinimas
 • Navigacinių ženklų įrengimas
 • Stambių uosto kompeksų statyba
Per Korporacijos gyvavimo metus buvo suprojektuoti, pastatyti ir suremontuoti dešimtys hidrotechninių ir navigacinių statinių ir įrenginių įvairiuose Baltijos ir Juodosios jūrų regionuose.